Đến 11 giờ ngày 22/01/2022, Bến Tre ghi nhận thêm 191 ca mắc Covid-19 mới

Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 22/01/2022, tỉnh ghi nhận thêm 191 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc đến 11 giờ là 349 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 36.001 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 329 ca tử vong và 35.535 ca F0 kết thúc điều trị.

Trong 191 ca dương tính vừa ghi nhận có 186 ca cộng đồng và 5 ca khu cách ly, có địa chỉ như sau:

Thành phố Bến Tre 34 ca: Phường 5 (3); Phường 6 (1); phường Phú Khương (3); phường Phú Tân (6); Mỹ Thạnh An (6); Nhơn Thạnh (6); Phú Hưng (6); Phú Nhuận (2); Sơn Đông (1).

z3129888218485_f3ab8bf23f3b6bebaba3524eb4dca051.jpg

Thông tin dịch tễ thà​nh phố Bến Tre.

Châu Thành 75 ca: An Hiệp (6); An Hóa (6); An Khánh (4); An Phước (5); Giao Long (4); Hữu Định (3); Phú An Hòa (2); Phú Đức (7); Phú Túc (3); Quới Sơn (4); Quới Thành (3); Sơn Hòa (5); Tam Phước (5); Tân Thạch (8); thị trấn Châu Thành (5); Tiên Thủy (5).

z3129887485702_5d8c4f97a05def244f6847ba95d5df6a.jpg

Thông tin dịch tễ Châu Thành.​

Chợ Lách 82 ca: Hòa Nghĩa (12); Hưng Khánh Trung B (7); Long Thới (10); Phú Phụng (8); Phú Sơn (4); Sơn Định (16); thị trấn Chợ Lách (13); Vĩnh Bình (7); Vĩnh Hòa (2); Vĩnh Thành (3).

z3129886928967_aa60e202e1795bd54eec5cec964ddf10.jpg

Thông tin dịch tễ Chợ Lách.​​

NGUỒN: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE​