Trưa 25/2 Bến Tre thêm 27 ca dương tính COvid19 là học sinh

Cập nhật tình hình Covid tại Bến Tre từ 06h đến 11h ngày 25/02/2022

Bến Tre có 57 ca mắc mới. Trong đó:

 • Trong tỉnh: 57 ca
 • Cộng đồng: 57ca
 • Liên quan các cơ sở giáo dục: 27 ca. Cộng dồn: 316 ca.

 • Các huyện: TPBT: 02 ca, Ba Tri: 04 ca, Thạnh Phú: 01 ca, Bình Đại: 23 ca.
 • Ngoài tỉnh: 0 ca.

 • Tổng số ca cộng dồn: 43.357 ca.
 • Số người nhập cảnh cộng dồn: 299 trường hợp.

 • Điều trị COVID-19 (tính đến 12h ngày 24/02/2022):
  Số ca khỏi bệnh cộng dồn: 41.932 ca.

 • Số ca khỏi bệnh tại cơ sở điều trị: 15.531 ca
 • Số ca khỏi bệnh tại nhà: 26.401 ca.

 • Số ca tử vong cộng dồn: 402 ca.
 • Số ca đang điều trị: 895 ca.
 • Cơ sở điều trị: 116 ca.

 • Tại nhà: 779 ca.
 • Ghi chú: chờ xin mã số tại các BV dã chiến 26 ca.

NGUỒN: CdC Bến Tre