SÁNG 1/3 BẾN TRE THÊM 79 CA MẮC COVID TRONG ĐÓ 37 CA LIÊN QUAN CƠ SỞ GIÁO DỤC

Đến 6 giờ ngày 01/03/2022, Bến Tre ghi nhận thêm 79 ca mắc Covid-19 mới

Từ 18 giờ ngày 28/02/2022 đến 6 giờ ngày 01/03/2022, tỉnh ghi nhận thêm 79 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 44.112 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 404 ca tử vong và 42.122 ca F0 kết thúc điều trị.

79 ca dương tính vừa ghi nhận đều là ca cộng đồng trong tỉnh có địa chỉ như sau:

Ba Tri 5 ca: An Hòa Tây (1); An Thủy (1); Phú Lễ (1); Thị trấn (2).

Mỏ Cày Bắc 7 ca: Thạnh Ngãi (1); Thanh Tân (6).

Thạnh Phú 12 ca: An Qui (1); An Thuận (1); Giao Thạnh (7); Mỹ Hưng (1); Thị trấn (2).

Chợ Lách 14 ca: Hòa Nghĩa (2); Long Thới (3); Phú Sơn (4); Sơn Định (2); Vĩnh Thành (3).

Giồng Trôm 14 ca: Bình Hòa (4); Bình Thành (2); Châu Hoà (2); Hưng Nhượng (2); Lương Phú (4).

Châu Thành 27 ca: Giao Long (1); Hữu Định (4); Phú Đức (1); Phú Túc (3); Tam Phước (4); Tân Phú (6); Tân Thạch (6); Thị trấn (2).

Trong 79 ca dương tính vừa ghi nhận có 37 ca liên quan cơ sở giáo dục. Cộng dồn 599 ca.

z3220335430099_72f4f96f689b423368af1b990156949f.jpg

Thông tin dịch tễ.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE