Sáng 2/3 Bến Tre thêm 99 ca mắc mới, 0 ca cơ sở giáo dục

Đến 6 giờ ngày 02/03/2022, Bến Tre ghi nhận thêm 99 ca mắc Covid-19 mới

Từ 18 giờ ngày 01/03/2022 đến 6 giờ ngày 02/03/2022, tỉnh ghi nhận thêm 99 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 44.398 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 404 ca tử vong và 42.184 ca F0 kết thúc điều trị.

99 ca dương tính vừa ghi nhận đều là ca cộng đồng có địa chỉ như sau:

Chợ Lách 2 ca: Hòa Nghĩa; Vĩnh Thành.

Thạnh Phú 3 ca: Hưng Phong; Thạnh Hải; Thạnh Phong.

Mỏ Cày Nam 6 ca: An Định (2); An Thạnh (1); Ngãi Đăng (1); Phước Hiệp (1); Thị trấn (1).

Bình Đại 9 ca: Bình Thắng (1); Định Trung (1); Phú Long (1); Thạnh Phước (1); Thị trấn (2); Thới Lai (1); Vang Quới Tây (2).

Châu Thành 9 ca: An Hiệp (1); Phước Thạnh (1); Quới Sơn (4); Tân Phú (1); Tân Thạch (1); Tường Đa (1).

Giồng Trôm 11 ca: Bình Thành (3); Châu Hoà (1); Lương Phú (1); Phong Nẫm (1); Sơn Phú (2); Tân Lợi Thạnh (2); Tân Thanh (1).

Mỏ Cày Bắc 11 ca: Hòa Lộc (2); Phú Mỹ (1); Tân Bình (3); Thành An (1); Thạnh Ngãi (1); Thanh Tân (3).

Ba Tri 15 ca: An Bình Tây (1); An Ngãi Trung (2); An Phú Trung (1); An Thuỷ (3); Bảo Thạnh (1); Mỹ Chánh (1); Mỹ Hoà (1); Phú Lễ (1); Tân Thủy (1); Tân Xuân (1); Thị trấn (2).

Thành phố Bến Tre 31 ca: An Hội (4); Bình Phú (2); Mỹ Thạnh An (8); Nhơn Thạnh (2); Phú Hưng (1); Phú Khương (3); Phú Tân (2); Sơn Đông (1); Phường 4 (2); Phường 6 (4); Phường 7 (2).

Ngoài tỉnh 2 ca: Kiên Giang; TP.Hồ Chí Minh.

Trong 99 ca dương tính vừa ghi nhận không có ca liên quan cơ sở giáo dục. Cộng dồn 679 ca.

z3223299176372_7b0a5fa5ab47b5ba788d7b12cfea68ca.jpg

Thông tin dịc​h tễ.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE