Chiều 6/3 Bến Tre thêm 124 ca dương tính COViD19

Cập nhật tình hình Covid tại Bến Tre từ 11h đến 18h ngày 06/03/2022

Bến Tre có 124 ca mắc mới. Trong đó:

 • Trong tỉnh: 122 ca:

 • Cộng đồng: 122 ca:

 • Liên quan các cơ sở giáo dục: 37 ca, trong đó: Bình Đại: 02 ca, Ba Tri: 03 ca, Châu Thành: 02 ca, MCB: 30 ca. Cộng dồn: 2.203 ca.

 • Các huyện: Bình Đại: 02 ca, Ba Tri: 03 ca, Châu Thành: 01 ca, MCB: 55 ca, Chợ Lách: 03 ca, giồng Trôm: 03 ca, MCN: 01 ca, TPBT: 17 ca.

 • Ngoài tỉnh: 02 ca.
 • Tổng số ca cộng dồn: 48.137 ca.
 • Số người nhập cảnh trong ngày: 01 trường hợp. Cộng dồn: 318 trường hợp.

 • Điều trị COVID-19 (tính đến 12h ngày 06/03/2022):
  Số ca khỏi bệnh trong ngày: 164 ca. Cộng dồn: 42.957 ca.

 • Số ca khỏi bệnh tại cơ sở điều trị trong ngày: 28 ca. Cộng dồn: 15.709 ca.

 • Số ca khỏi bệnh tại nhà trong ngày: 136 ca. Cộng dồn: 27.248 ca.

 • Số ca tử vong trong ngày: 0 ca. Cộng dồn: 406 ca.
 • Số ca đang điều trị: 4.696 ca:
 • Cơ sở điều trị: 515 ca.
 • Tại nhà: 4.181 ca.
 • Ghi chú: chờ xin mã số tại các BV dã chiến 53 ca.

Nguồn: CDC Bến Tre