Chiều 8/3 BẾN TRE THÊM 269 CA MẮC COVID 19

Cập nhật tình hình Covid tại Bến Tre từ 11h đến 18h ngày 08/03/2022

Bến Tre có 269 ca mắc mới. Trong đó:

 • Trong tỉnh: 267 ca:
 • Cộng đồng: 267 ca:
 • Liên quan các cơ sở giáo dục: 88 ca, trong đó: Giồng Trôm: 17 ca, MCN: 17 ca, Ba Tri: 09 ca, Chợ Lách: 12 ca, TPBT: 24 ca, Thạnh Phú: 09 ca. Cộng dồn: 2.899 ca.

 • Các huyện: Giồng Trôm: 24 ca, MCB: 04 ca, MCN: 32 ca, Ba Tri: 20 ca, Chợ Lách: 17 ca, TPBT: 67 ca,
 • Thạnh Phú: 15 ca.
 • Ngoài tỉnh: 02 ca.
 • Tổng số ca cộng dồn: 50.022 ca.
 • Số người nhập cảnh trong ngày: Cộng dồn: 343 trường hợp.

 • Điều trị COVID-19 (tính đến 12h ngày 08/03/2022):
  Số ca khỏi bệnh trong ngày: 407 ca. Cộng dồn: 43.632 ca.

 • Số ca khỏi bệnh tại cơ sở điều trị trong ngày: 53 ca. Cộng dồn: 15.809 ca.

 • Số ca khỏi bệnh tại nhà trong ngày: 354 ca. Cộng dồn: 27.823 ca.
 • Số ca tử vong trong ngày: 0 ca. Cộng dồn: 406 ca.
 • Số ca đang điều trị: 5.777 ca:
 • Cơ sở điều trị: 589 ca.

 • Tại nhà: 5.188 ca.
 • Ghi chú: chờ xin mã số tại các BV dã chiến 69 ca.
 • Nguồn CDC Bến Tre