Sáng ngày 10-3 -2022, Bến Tre có 615 ca mắc Covid-19. Trong đó có 259 ca liên quan cơ sở giáo dục

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 9-3-2022 đến 6 giờ ngày 10-3-2022, tỉnh ghi nhận 615 ca mắc Covid-19, nâng số ca mắc toàn tỉnh 51.915 ca.

Lực lượng hỗ trợ nhập liệu tiêm chủng.

Lực lượng hỗ trợ nhập liệu tiêm chủng.

Các ca mắc gồm:

Châu Thành 231 ca tại Thành Triệu (38), Tam Phước (32), Tiên Thủy (23), An Hiệp (22),  Tân Phú (20), Tân Thạch (19), Giao Long (17), Phú Đức (14), Quới Thành (12), Tiên Long (9), Thị trấn (8), An Phước (8), Phú Túc (8), Tường Đa (1).

Mỏ Cày Nam 174 ca tại Cẩm Sơn (37), An Thới (22), An Thạnh (16), Tân Trung (13), Bình Khánh (13), Thị trấn (12), An Định (10), Phước Hiệp (10),  Ngãi Đăng (9), Tân Hội (8), Hương Mỹ (7), Minh Đức (7), Đa Phước Hội (6), Thành Thới A (3), Tân Hội (1).

Mỏ Cày Bắc 104 ca tại Thanh Tân (37), Tân Thành Bình (24), Nhuận Phú Tân (14), Thạnh Ngãi (12), Hòa Lộc (5), Thành An (4), Phước Mỹ Trung (3), Tân Bình (3), Phú Mỹ (1), 1 ca không rõ địa chỉ.

Chợ Lách 55 ca tại Vĩnh Thành (19), Phú Sơn (15), Thị trấn (8), Hòa Nghĩa (3), Hưng Khánh Trung B (2), Vĩnh Thành (2), Vĩnh Bình (2), Tân Thiềng (2), Long Thới (1), Sơn Định (1).

Giồng Trôm 14 ca tại Mỹ Thạnh (2), Châu Hòa (1), Hưng Lễ (1), Hưng Nhượng (1), Hưng Phong (1), Lương Phú (1), Lương Quới (1), Phong Nẫm (1), Thạnh Phú Đông (1), Thị trấn (1), Thuận Điền (1), Lương Hòa (1), Tân Lợi Thạnh (1).

Ba Tri 14 ca tại Thị trấn (2), Bảo Thạnh (2), Tân Xuân (2), An Bình Tây (1), An Thủy (1), Phú Lễ (1), Phước Ngãi (1), Tân Mỹ (1), Tân Thủy (1), Tân Hưng (1), Mỹ Hòa (1).

TP. Bến Tre 12 ca tại Phú Tân (3), Phú Nhuận (2), Phường 6 (2), An Hội (2), Phú Khương (1), Phường 7 (1), Phường 8 (1).

Bình Đại 5 ca tại Đại Hòa Lộc (1), Long Hòa (1), Long Định (1), Phú Thuận (1), Vang Quới Tây (1).

Thạnh Phú 3 ca tại Phú Khánh (2), An Thuận (1),

Ngoài tỉnh 3 ca có địa chỉ TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, Kiên Giang.

Các ca mắc có 612 ca ghi nhận trong tỉnh, 3 ca ngoài tỉnh. Trong số ca mắc trong tỉnh, có 259 ca liên quan cơ sở giáo dục, nâng tổng số ca liên quan cơ sở giáo dục là 3.672 ca.

Tính đến chiều 9-3-2022, tỉnh có 43.632 bệnh nhân điều trị thành công, 406 trường hợp tử vong. Có 5.777 trường hợp đang điều trị, trong đó có 589 ca điều trị tại cơ sở y tế, các trường hợp còn lại điều trị tại nhà.

Theo phân loại nguy cơ, có trên 5.328 trường hợp nguy cơ thấp (4.794 điều trị tại nhà), 130 trường hợp nguy cơ cao, 32 trường hợp nguy cơ rất cao, số còn lại nguy cơ trung bình.

Nguồn link: https://baodongkhoi.vn/sang-ngay-10-3-2022-tinh-co-615-ca-mac-covid-19-10032022-a97762.html