Trưa ngày 10-3 Bến Tre 548 ca mắc Covid-19, có 157 ca liên quan cơ sở giáo dục

BDK.VN – Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 10-3-2022, tỉnh ghi nhận 548 ca mắc Covid-19, nâng số ca mắc toàn tỉnh 52.463 ca.

Cán bộ y tế test nhanh tầm soát Covid-19

Cán bộ y tế test nhanh tầm soát Covid-19

Các ca mắc gồm:

TP. Bến Tre 348 ca tại Phú Khương (59), Phú Tân (53), Mỹ Thạnh An (42), Phường 6 (30), Phú Hưng (28), An Hội (23), Phường 8 (22), Sơn Đông (22), Phú Nhuận (21), Phường 5 (15), Nhơn Thạnh (12), Phường 7 (12), Phường 4 (7),  Bình Phú (2).

Mỏ Cày Bắc 129 ca tại Tân Phú Tây (21), Phú Mỹ (20), Khánh Thạnh Tân (18), Tân Thanh Tây (19), Hòa Lộc (13), Nhuận Phú Tân (12), Tân Bình (10), Thành An (8), Thạnh Ngãi (5), Hưng Khánh Trung A (3),

Giồng Trôm 18 ca tại Bình Hòa (3), Tân Thanh (3), Thạnh Phú Đông (2), Hưng Lễ (2), Hưng Nhượng (1), Bình Thành (1), Long Mỹ (1), Lương Hòa (1), Lương Phú (1), Mỹ Thạnh (1), Phước Long (1), Thị trấn (1).

Ba Tri 17 ca tại Bảo Thuận (3), Thị trấn (2), An Đức (2), An Thủy (2), Mỹ Hòa (2), An Hòa Tây (1), An Ngãi Tây (1), An Ngãi Trung (1) An Phú Trung (1), Vĩnh An (1), An Bình Tây (1).

Chợ Lách 15 ca tại Long Thới (8), Vĩnh Hòa (4), Vĩnh Bình (2), Thị trấn (1).

Châu Thành 11 ca tại Phú An Hòa (2), An Khánh (2), Tân Phú (2), Tường Đa (1), Quới Thành (1), Tân Thạch (1), Phước Thạnh (1), Tam Phước (1).

Mỏ Cày Nam 5 ca tại Phước Hiệp (2), An Thạnh (1), Tân Trung (1), Hương Mỹ (1).

Bình Đại 3 ca tại Bình Thới (2), Long Định (1),

Thạnh Phú 1 ca tại Bình Thạnh (1).

Ngoài tỉnh 1 ca có địa chỉ Quảng Ninh.

Các ca mắc có 547 ghi nhận trong tỉnh, 1 ca ngoài tỉnh. Trong số ca mắc trong tỉnh, có 157 ca liên quan cơ sở giáo dục, nâng tổng số ca liên quan cơ sở giáo dục là 3.829 ca.

Nguồn link : https://baodongkhoi.vn/trua-ngay-10-3-2022-tinh-co-548-ca-mac-covid-19-10032022-a97770.html