Sáng 9-4-2022, Bến Tre có 111 ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 8-4 đến 6 giờ ngày 9-4-2022, tỉnh ghi nhận 97 ca mắc Covid-19, nâng số ca mắc toàn tỉnh là 94.460 ca.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Các ca mắc gồm:

Châu Thành 40 ca, TP. Bến Tre 20 ca, Giồng Trôm 18 ca, Bình Đại 12 ca, Thạnh Phú 10 ca, Ba Tri 7 ca, Mỏ Cày Nam 2 ca, Mỏ Cày Bắc 1 ca, Chợ Lách 1 ca.  Trong số ca mắc có 24 ca liên quan cơ sở giáo dục, nâng tổng số 16.918 ca mắc liên quan cơ sở giáo dục.

Tính đến chiều 8-4-2022, tỉnh có 92.556 bệnh nhân điều trị thành công, 467 trường hợp tử vong.

Hiện có 2.244 trường hợp đang điều trị, trong đó 313 ca (8 trường hợp là học sinh) điều trị tại cơ sở y tế, các trường hợp còn lại điều trị tại nhà. Hiện có 1.022 ca đưa vào điều trị chờ cấp mã số.

Theo phân loại nguy cơ, có 1.993 trường hợp bệnh nhân nguy cơ thấp (1.931 trường hợp điều trị tại nhà), 112 trường hợp nguy cơ cao, 31 trường hợp nguy cơ rất cao, số còn lại nguy cơ trung bình.

Nguôn:

https://baodongkhoi.vn/sang-9-4-2022-tinh-co-111-ca-mac-covid-19-09042022-a98935.html