Sáng 15-4-2022, Bến Tre có 39 ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 14-4 đến 6 giờ ngày 15-4-2022, tỉnh ghi nhận 39 ca mắc Covid-19, nâng số ca mắc toàn tỉnh 95.450 ca.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Các ca mắc gồm:

Châu Thành 17 ca, Giồng Trôm 10 ca, Mỏ Cày Bắc 4 ca, Mỏ Cày Nam 3 ca, Thạnh Phú 3, Chợ Lách 1 ca, TP. Bến Tre 1 ca. Trong số ca mắc có 4 ca liên quan cơ sở giáo dục, nâng tổng số 17.145 ca mắc liên quan cơ sở giáo dục.

Tính đến chiều 14-4-2022, tỉnh có 94.823 bệnh nhân điều trị thành công, 471 trường hợp tử vong. Hiện có 1.139 trường hợp đang điều trị, trong đó 150 trường hợp điều trị tại cơ sở y tế (6 trường hợp là học sinh) , các trường hợp còn lại điều trị tại nhà. Hiện có 1.064 ca đưa vào điều trị chờ cấp mã số.

Theo phân loại nguy cơ, có 1.023 trường hợp bệnh nhân nguy cơ thấp (898 trường hợp điều trị tại nhà), 54 trường hợp nguy cơ cao, 23 trường hợp nguy cơ rất cao, số còn lại nguy cơ trung bình. Có 1.072 người tiêm chủng, tính đến nay toàn tỉnh có trên 780 ngàn người tiêm mũi 3, chiếm tỷ lệ 82,7% dân số. Tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 đã cơ bản hoàn thành.

Nguồn link: https://baodongkhoi.vn/sang-15-4-2022-tinh-co-39-ca-mac-covid-19-15042022-a99169.html