Sáng 19-4-2022, Bến Tre có 2 ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 18-4 đến 6 giờ ngày 19-4-2022, tỉnh ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, nâng số ca mắc toàn tỉnh 95.763 ca. Trong đó có 17.197 ca mắc liên quan cơ sở giáo dục.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Các ca mắc gồm: Mỏ Cày Nam 1 ca, Chợ Lách 1 ca.

Tính đến chiều 18-4-2022, tỉnh có 95.439 bệnh nhân điều trị thành công, 479 trường hợp tử vong. Hiện có 908 trường hợp đang điều trị, trong đó 89 trường hợp điều trị tại cơ sở y tế (5 trường hợp là học sinh), các trường hợp còn lại điều trị tại nhà. Hiện có 1.099 ca đưa vào điều trị chờ cấp mã số.

Theo phân loại nguy cơ, có 829 trường hợp bệnh nhân nguy cơ thấp (819 trường hợp điều trị tại nhà), 29 trường hợp nguy cơ cao, 13 trường hợp nguy cơ rất cao, số còn lại nguy cơ trung bình. Có trên 788 ngàn người tiêm mũi 3, chiếm tỷ lệ 83,5% dân số. Tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 đã cơ bản hoàn thành.

Nguồn: https://baodongkhoi.vn/sang-19-4-2022-tinh-co-2-ca-mac-covid-19-19042022-a99295.html