Sáng 24-4-2022, Bến Tre có 2 ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 23-4-2022 đến 6 giờ ngày 24-4-2022, tỉnh ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, nâng số ca mắc toàn tỉnh 96.192 ca, trong đó có 17.339 ca liên quan cơ sở giáo dục.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Test nhanh tầm soát Covid-19.

Các ca mắc gồm: Bình Đại 1 ca và 1 ca liên quan cơ sở giáo dục.

Tính đến chiều 23-4-2022, tỉnh có 96.108 bệnh nhân điều trị thành công, 481 trường hợp tử vong. Hiện có 540 trường hợp đang điều trị, trong đó 40 ca điều trị tại cơ sở y tế (1 trường hợp là học sinh), các trường hợp còn lại điều trị tại nhà. Hiện có 1.049 ca đưa vào điều trị chờ cấp mã số.

Theo phân loại nguy cơ, có 512 trường hợp bệnh nhân nguy cơ thấp (500 trường hợp điều trị tại nhà), 12 trường hợp nguy cơ cao, 6 trường hợp nguy cơ rất cao, số còn lại nguy cơ trung bình.

Có trên 802 ngàn người tiêm mũi 3, chiếm tỷ lệ 84,9 % dân số. Tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 đã cơ bản hoàn thành.

Nguồn link: https://baodongkhoi.vn/sang-24-4-2022-tinh-co-2-ca-mac-covid-19-24042022-a99493.html