BẾN TRE: THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC

1. Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: Lề trái đường Đoàn Hoàng Minh từ cầu Bình Nguyên đến vòng xoay Ngã Năm.

2. Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 25/4/2022 (Thứ hai).

(Theo Thông báo số 400/TB-CTN ngày 23 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre)

Có thể là hình ảnh về văn bản