Bến Tre: THÔNG BÁO THỦ ĐOẠN TRỘM CẮP TÀI SẢN

THÔNG BÁO THỦ ĐOẠN TRỘM CẮP TÀI SẢN CỦA CÔNG AN XÃ TÂN PHÚ

BÀ CON CHÚ Ý CẢNH GIÁC CÁC HÀNH VI TƯƠNG TỰ VÌ CÓ THỂ ĐỐI TƯỢNG SẼ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VÀ XE KHÁC ĐỂ HOẠT ĐỘNG PHẠM TỘI

Theo: CAX TÂN PHÚ